ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Σημαντική Επικοινωνία

Σημαντική Επικοινωνία

Γιατί η Επι-κοινωνία είναι τόσο σημαντική;

Επικοινωνία είναι η διαδικασία της ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών για τα οποία η πληροφορία έχει νόημα, οπότε αποκτά νόημα και η ανταλλαγή της ως πράξη. Επικοινωνία έχουμε για παράδειγμα μεταξύ έμβιων όντων με την ανταλλαγή σκέψεων, μηνυμάτων, συναισθημάτων ή πληροφορίας μέσω της ομιλίας, της εικόνας, της γραφής, της συμπεριφοράς κλπ

Η επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία ένας πομπός Α (άνθρωπος ή ομάδα) μεταβιβάζει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες ή συναισθήματα σε ένα δέκτη Β (άνθρωπος ή ομάδα) με στόχο να ενεργήσει πάνω του με τρόπο ώστε να προκαλέσει σε αυτόν την εμφάνιση ιδεών, πράξεων ή συναισθημάτων και σε τελική ανάλυση να επηρεάσει την κατάστασή του και τη συμπεριφορά του.

Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία συναλλαγής μηνυμάτων που δεν συμβαίνει απαραίτητα μόνο μεταξύ ανθρώπινων όντων, αλλά κάθε οργανισμού ή μηχανής που είναι σε θέση να λάβει και να στείλει μηνύματα ή σήματα που επενεργούν στην πνευματική ή φυσική του κατάσταση ή στη συμπεριφορά του. Η επικοινωνία μπορεί να είναι είτε αυθόρμητη και φυσική είτε (όταν αφορά ανθρώπινη κατασκευή) προσχεδιασμένη και κωδικοποιημένη συνειδητά και προσεκτικά.

Η ανθρώπινη επικοινωνία (σπηλαιογραφίες, γλώσσα) αναπτύχθηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια εφόσον οι άνθρωποι ένιωθαν από νωρίς αυτήν την ανάγκη. Σήμερα η επικοινωνία παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας αφού ολόκληρη η καθημερινότητα μας εξαρτάται από αυτήν. Η επικοινωνία μεταξύ μας μπορεί να γίνει με νοήματα, με λέξεις και με γράμματα δηλαδή μπορεί να είναι νοηματική, προφορική η γραπτή αντίστοιχα. Η επικοινωνία όμως μπορεί να είναι και προσχεδιασμένη μέσω διάφορων συσκευών.

Η τηλεόραση, το τηλέφωνο και οποιαδήποτε άλλη συσκευή μας βοηθάει να επικοινωνούμε μεταξύ μας ακόμα και σε απόσταση,είναι ένα κομμάτι μιας προσχεδιασμένης επικοινωνίας η οποία γίνεται με τη βοήθεια της τηλεπικοινωνίας. Η επικοινωνία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι ολόκληρου του πλανήτη μας. Χάρη σε αυτήν η καθημερινότητα μας έγινε πιο εύκολη και η επικοινωνία με μακρινούς συγγενείς πιο άμεση. Αυτό έχει και ως αποτέλεσμα όλες αυτές οι επικοινωνιακές συσκευές να έχουν ακόμα και συναισθηματική αξία για μας.

Η επικοινωνία έχει αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου. Επικοινωνία είναι η ανταλλαγή υλικών και πνευματικών αγαθών. Τα παλαιότερα χρόνια η μορφή της επικοινωνίας ήταν κυρίως λεκτική, αλλά στις μέρες μας χρησιμοποιείται και η μαζική επικοινωνία η οποία δεν είναι μορφή επικοινωνίας που δόθηκε από την φύση. Σε αυτήν περιλαμβάνονται τα νέα μέσα, όπως είναι η τηλεόραση, το τηλέφωνο, ο κινηματογράφος, το Διαδίκτυο (Internet) κ.ά. Σε αυτά οι άνθρωποι οδηγήθηκαν από την ανάγκη για πιο γρήγορη, αποτελεσματική και εύκολη επικοινωνία.

Η επικοινωνία είναι η βάση όλων των σχέσεων

Δεν μπορείς να έχεις σωστές προσωπικές είτε επαγγελματικές σχέσεις χωρίς υγιή και αποτελεσματική επικοινωνία. Στην περίπτωση της εργασίας και της δουλειάς η επικοινωνία είναι ακόμα πιο σημαντική. Είναι ο πυλώνας με τον οποίο χτίζονται επαγγελματικές σχέσεις. Αν θέλετε τα μεγαλύτερα κέρδη για την επιχείρηση σας είναι απολύτως αναγκαίο να έχετε μία υγιή σχέση με τους πελάτες σας, συνεργάτες σας και υπαλλήλους σας εάν έχετε υπαλλήλους. Και πως χτίζεται μία καλή σχέση; Μέσω αποτελεσματικής επικοινωνίας φυσικά.

Λέγεται ότι μία από τις πιο σημαντικές ποιότητες που ένας επιχειρηματίας πρέπει να έχει είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες. Εάν δεν μπορείτε να περάσετε το μήνυμα σας στο υποψήφιο κοινό σας, δεν μπορείτε και να γίνετε επιτυχημένοι επιχειρηματίες. Ακόμα και αν έχετε μία ανεξάρτητη εταιρία χωρίς να έχετε να δώσετε λόγο σε προϊσταμένους και αφεντικά πρέπει να έχετε καλές επικοινωνιακές δεξιότητες για να επιτύχετε τα μεγαλύτερα κέρδη για την επιχείρησή σας. Παρόλα αυτά η επικοινωνία είναι πολύ περισσότερα από το να γνωρίζετε να μιλάτε και να γράφετε.

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αυτά τα δύο είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της επικοινωνίας, αλλά ένα αποτελεσματικό στοιχείο θα επεκταθεί σε πιο γενικές περιοχές από αυτές. Θα περιλαμβάνει κινήσεις, γλώσσα του σώματος, αυτοπεποίθηση και το πιο σημαντικό από όλα την ικανότητα να περάσετε σχετικές πληροφορίες στους άλλους.

Καλή επικοινωνία σημαίνει ΚΑΙ την ικανότητα του καλού ακροατή

Για παράδειγμα σε μία επαγγελματική συνάντηση εάν δεν ακούτε τι σας λένε οι άλλοι είναι μάλλον απίθανο να καταλάβετε και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Εάν αποτύχετε εδώ αυτό θα έχει και άμεση επιρροή και στον λόγο σας. Δεν θα μπορείτε να εκφέρετε σωστό και ενιαίο λόγο εκτός εάν ακριβώς γνωρίζετε τι σημαίνει αυτό. Οπότε αποτελεσματική επικοινωνία ιδιαίτερα στο επιχειρησιακό πεδίο είναι ένα συνολικό πακέτο με όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες είναι περισσότερο από σημαντικό στις ημέρες μας. Μόνο μια ματιά σε διαφημιστικές αγγελίες θα σας πείσουν πόσο απαραίτητο και ζωτικής σημασίας είναι να είστε καλός στην επικοινωνία. Ένας επιχειρηματίας που το καταλαβαίνει αυτό θα βρει πιο εύκολο να διοικήσει την εταιρεία του πιο αποτελεσματικά, να κρατήσει τις εργασίες οργανωμένες και τακτοποιημένες σωστά, να συνδιαλλαγή με συνεργάτες και πελάτες και να χτίσει καλή σχέση μεταξύ τους και να έχει υγιή σχέση με τους πελάτες του εάν είναι το αφεντικό της επιχείρησής του.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η επικοινωνία εξαρτάται στον τρόπο που εσείς συνδιαλέγεστε με τον εαυτό σας. Εάν δεν είστε σίγουρος για τον εαυτό σας και δεν έχετε ισχυρή προσωπικότητα, αυτό θα φανεί και όταν μιλάτε ή κάνετε μία παρουσίαση. Επίσης ένας άνθρωπος που επικοινωνεί σωστά πρέπει να είναι σίγουρος και για τις ικανότητές του.

Οι λέξεις του και ο τρόπος που χρησιμοποιεί τον λόγο πρέπει να είναι τέτοιες που ενεργοποιούν την επιθυμία για διάδραση στο κοινό που απευθύνεται.

Μέρος της επικοινωνίας επίσης είναι και οι δημόσιες σχέσεις και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Οι δημόσιες σχέσεις είναι σημαντικές γιατί δημιουργούν πάντα ευκαιρίες και χτίζουν σε βάθος χρόνου.

Με τις δημόσιες σχέσεις δεν είναι ποιόν γνωρίζετε, αλλά ποιόν μπορεί αυτός να γνωρίζει που θα σας φανεί χρήσιμος σε μία μελλοντική συνδιαλλαγή. Αρα κι εδώ όπως βλέπουμε η δύναμη των δικτύων είναι αυτή που μετράει.

@ Ηω Αναγνώστου