MONEY IS MONEY

Ελάχιστοι οι Ψηφιακοί Ηγέτες

Ελάχιστοι οι Ψηφιακοί Ηγέτες

Μόνο 1 στα 5 στελέχη διαθέτει τα χαρακτηριστικά Ψηφιακού Ηγέτη

Tο 76% των στελεχών, που αναγνωρίστηκαν ως “Ψηφιακοί Ηγέτες”, καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και κερδών

Μακρύ δρόμο, μέχρι να υιοθετήσουν μια πλήρως ψηφιακή νοοτροπία, πρέπει να διανύσουν τα στελέχη διοίκησης των εταιρειών παγκοσμίως.

Σήμερα, μόνο ένα στα πέντε στελέχη επιχειρήσεων διαθέτει τα χαρακτηριστικά του “Ψηφιακού Ηγέτη”, ενώ είναι σαφές ότι χρειάζεται ένα νέο είδος ηγεσίας, για να επιτύχει κανείς στην ψηφιακή οικονομία. Παρά το γεγονός ότι σήμερα ελάχιστα στελέχη σε διεθνές επίπεδο δικαιώνουν τον τίτλο του “Ψηφιακού Ηγέτη”, η πλειονότητα των εταιρειών μπορεί να επωφεληθεί τα μέγιστα από την υιοθέτηση πρακτικών της ψηφιακής ηγεσίας.

Οι “Ψηφιακοί Ηγέτες” πετυχαίνουν ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και κερδών-Προσφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση στους υπαλλήλους τους.

Τα παραπάνω διαπιστώνει νέα έρευνα της Oxford Economics με την υποστήριξη της SAP SE-σύμφωνα με τον ιστότοπο sepe.gr. Η μελέτη “Leaders 2020” βασίζεται στα αποτελέσματα έρευνας, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 4.000 στελέχη και υπάλληλοι σε 21 χώρες, και η οποία αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά των οργανισμών, που λειτουργούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα οφέλη που φέρνει στην επιχείρηση ο “Ψηφιακός Ηγέτης” σχετίζονται με τις καλύτερες οικονομικές επιδόσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι το 76% των στελεχών, που αναγνωρίστηκαν από την έρευνα ως “Ψηφιακοί Ηγέτες”, καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και κερδών, συγκριτικά με το 55% των υπολοίπων στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Επίσης, οι “Ψηφιακοί Ηγέτες” είναι εκείνοι που δημιουργούν ικανοποιημένους και ενεργά εμπλεκόμενους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, οι “Ψηφιακοί Ηγέτες” απασχολούν εργαζόμενους, που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες (87%) να είναι ικανοποιημένοι στο εργασιακό τους περιβάλλον, σε σύγκριση με το 63% των υπολοίπων ερωτηθέντων. Επιπλέον, οι υπάλληλοι, που συνεργάζονται με “Ψηφιακούς Ηγέτες” έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παραμείνουν στη θέση εργασίας τους ακόμα και αν τους δοθεί η ευκαιρία να φύγουν, σε ποσοστό 21% υψηλότερο σε σχέση με το σύνολο όλων των άλλων ερωτηθέντων.

Προσόντα

Σύμφωνα με την έρευνα, οι σημερινοί “Ψηφιακοί Ηγέτες” απλοποιούν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς τέσσερις στους πέντε (80%) λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται σε data. Περίπου δύο στους τρεις (63%) αναφέρουν ότι οι οργανισμοί τους είναι σε θέση να παίρνουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, συγκριτικά με ποσοστά 55% και 45% αντίστοιχα στους άλλους ερωτηθέντες.

Οι “Ψηφιακοί Ηγέτες” είναι επίσης περισσότερο πιθανό να είναι διαφανείς και να διαμοιράζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ολόκληρο τον οργανισμό. Επιπλέον, δίνουν προτεραιότητα στη διαφορετικότητα και την άρση των αποκλεισμών, με τις εταιρείες που είναι στην κορυφή της ψηφιακής οικονομίας να είναι συνήθως πιο ανοικτοί στη διαφορετικότητα σε επίπεδο μέσης διοίκησης και απασχολούν μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών από άλλες εταιρείες.

Αυτές οι εταιρείες, επίσης, είναι πιο πιθανό να εφαρμόζουν προγράμματα διαφορετικότητας (46%, έναντι 38% στο σύνολο των εταιρειών), να αναγνωρίζουν το θετικό αντίκτυπο της διαφορετικότητας στην εταιρική κουλτούρα (66% έναντι 37%) και να συνδέουν τη διαφορετικότητα με τις οικονομικές επιδόσεις (37% έναντι 29%).

Παρ’ όλο που μερικοί οργανισμοί κατέγραψαν υψηλότερα ποσοστά σε αυτή την κατηγορία, η έρευνα κατέδειξε πως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα ηγεσίας. Μόνο 39% των εργαζομένων πιστεύει ότι η εταιρεία τους εφαρμόζει αποτελεσματικά προγράμματα διαφορετικότητας, ενώ λιγότερα από τα μισά στελέχη (49%) πιστεύουν ότι η ηγεσία αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της διαφορετικότητας και αναλαμβάνει δράσεις για να την αναπτύξει.

Τα νεότερα στελέχη

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι millenials καταλαμβάνουν γρήγορα ηγετικές θέσεις, αφού το 17% των ανώτερων στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Οι ηγέτες αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι πιο απαισιόδοξοι από άλλα στελέχη σχετικά με την ψηφιακή ετοιμότητα των οργανισμών τους.

Οι ίδιοι κατέταξαν τις ηγετικές ικανότητες του οργανισμού τους από 15 έως και 23 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από άλλα στελέχη (που δεν ήταν millennials) σε μία σειρά χαρακτηριστικών, όπως η διευκόλυνση της συνεργασίας, η διαχείριση της διαφορετικότητας, η παροχή ανατροφοδότησης και η αποφυγής γραφειοκρατίας. Οι millenials σύντομα θα αποτελούν το 50% του εργατικού δυναμικού, οπότε θα έχουν μία δυνατή φωνή στην αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας.

Η έρευνα

Η Oxford Economic διενήργησε την έρευνα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2016, με συμμετοχή πάνω από 2.050 στελεχών και 2.050 μη διοικητικών υπαλλήλων σε 21 χώρες και σε ένα εύρος πολλών κλάδων. Το δείγμα το οποίο ερωτήθηκε αποτελούνταν τόσο από ανώτατα διοικητικά στελέχη, όσο και από τους υφιστάμενους τους. Περίπου το 48% του δείγματος ήταν από το ανώτατο διοικητικό επίπεδο.