ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η αποτυχία ευκαιρία για το καλύτερο

Η αποτυχία ευκαιρία για το καλύτερο

Οι μισοί νέοι θεωρούν την αποτυχία ευκαιρία για το καλύτερο. Τι δείχνει έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την αγορά εργασίας. Tη δική της οπτική σε ότι αφορά τον όρο επαγγελματική επιτυχία και καριέρα, δίνει η νέα γενιά σύμφωνα με την έρευνα “Καριέρα και Γενιά Υ”, που πραγματοποιήθηκε. Συγκεκριμένα, το 74% δηλώνει ότι η επαγγελματική επιτυχία είναι αυτό που οι ίδιοι ορίζουν και νιώθουν. Πάνω από το 50% θεωρεί μια αποτυχία ως ευκαιρία για να προσπαθήσει περισσότερο!

Την έρευνα πραγματοποίησε το kariera.gr στο πλαίσιο δράσεων έρευνας σχετικά με την απασχόληση, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η Γενιά Υ είναι η νεότερη γενιά που υπάρχει σήμερα στον εργασιακό χώρο και την απαρτίζουν όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 1980 και μέχρι το 2000. Στόχος της έρευνας είναι, με επιστημονικά δεδομένα και γνώση, να διερευνήσει τις κυρίαρχες τάσεις στην επιλογή εταιρίας/εργοδότη και στο σχεδιασμό καριέρας μεταξύ των νέων ατόμων. Σε ένα δείγμα νέων φοιτητών και αποφοίτων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ απ’ όλη την Ελλάδα, η έρευνα αναλύει τις στάσεις που έχουν οι νέοι στην Ελλάδα ως προς την καριέρα τους και τί είναι σημαντικό γι’ αυτούς όταν σχεδιάζουν και προγραμματίζουν την εργασιακή τους ζωή.

Πάνω από 70% των νέων θεωρεί ότι η Εταιρική Εικόνα είναι σημαντικός παράγοντας στην επιλογή εργοδότη.

Πάνω από το 40% των νέων αξιολογούν το Ήθος και την Εσωτερική Εκπαίδευση σαν εξαιρετικά σημαντικούς παράγοντες.

Κατά 91% η ικανοποιητική αμοιβή, κατά 84% η εργασιακή ασφάλεια και κατά 83% η Ισορροπία προσωπικής- επαγγελματικής ζωής είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά εργασίας για τη Γενιά Υ

Οι Αμοιβές (84%), οι ευκαιρίες Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης (81%) και οι Προκλήσεις στην εργασία (79%) είναι οι τρεις πιο σημαντικοί παράγοντες για την επιλογή εταιρίας/εργοδότη.

Το 62% των νέων της Γενιάς Υ στην Ελλάδα ιδανικά επιθυμεί να απασχοληθεί σε μεγάλου μεγέθους

Η γενιά Υ έρχεται τεχνολογικά καταρτισμένη και εξοικειωμένη σε κοινωνικά δίκτυα για να αλλάξει τη σχέση εργοδότη-εργαζόμενου αναζητώντας ηθικές αξίες στην εργασία, work-life balance, δίνοντας έμφαση στην ομαδική δουλειά, τη συνεργασία, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την επικοινωνία εντός και εκτός του οργανισμού.